Vragen mail dan naar: albertdezwart67@outlook.com

1.  Blaar aan de hiel (gesloten)
. De omgeving van de blaar reinigen met wasbenzine.
. De blaar en de omgeving joderen. (Jodium heeft de eigenschap bacteriën te fixeren)
  Denk aan eventuele allergie.
. De blaar in de looprichting aanprikken met een steriele bloedlancet of bij veel eelt een scherpe puntschaar.
. De schaar voor en na het prikken desinfecteren met alcohol.
. Hierna afplakken met 2,5 cm kleefpleister zonder gaas.
  Dit afplakken gebeurt dakpansgewijs, met een overlapping van enkele mm, te beginnen onder de voet.
. Houd rekening met de hoogte van de schoen en eindig net boven de schoenrand.
  Een uitzondering zijn militairenschoenen of laarzen.
. Plak zonder plooien. Kleine bij rondingen bijknippen, zodat een glad oppervlak ontstaat
. Hierna de pleister dun met talkpoeder inwrijven zodat de kleefranden van de pleister worden opgeheven.
. Talk dun om klonteren te voorkomen. 
 
2.  Blaar op de bal van de voet. (gesloten)
. De omgeving van de blaar reinigen met wasbenzine.
. De blaar en de omgeving joderen. (Jodium heeft de eigenschap bacteriën te fixeren.)
  Denk aan eventuele allergie.
. De blaar in de looprichting aanprikken met een steriele bloedlancet of bij veel eelt een scherpe puntschaar.
. De schaar voor en na het prikken desinfecteren met alcohol.
. De blaar leegdrukken met een wattenschijfje met alcohol.
. Hierna afplakken met 2,5 cm kleefpleister zonder gaas.
  Dit afplakken gebeurt dakpansgewijs,met een overlapping van enkele mm,te beginnen vlak langs de tenen.
. Volg hierbij de rondingen van de voet en probeer zo snel mogelijk in de rechte lijn te plakken.
. Eindig net voorbij de bal van de voet.
. Plak zonder plooien. Kleine plooien bij rondingen bijknippen, zodat een glad oppervlak ontstaat.
. Hierna de pleister dun met talkpoeder inwrijven zodat de kleefranden van de pleister worden opgeheven.
. Talk dun om klonteren te voorkomen. 
Is er sprake van een hielblaar en een blaar op de bal van de voet, dan worden deze afzonderlijk behandelt.
Nooit de gehele voetzool beplakken!!! 
 
3. Teenblaar (gesloten)
. De omgeving van de blaar reinigen met wasbenzine.
. De blaar en de omgeving joderen. (Jodium heeft de eigenschap bacteriën te fixeren.)
  Denk aan eventuele allergie.
. De blaar aanprikken met een steriele bloedlancet of bij veel eelt een scherpe puntschaar.
. De schaar voor en na het prikken desinfecteren met alcohol.
. De blaar leegdrukken met een wattenschijfje met alcohol.
. Hierna de tenen inpakken met vette watten.
. Nooit synthetische watten gebruiken.
. Nooit tenen afplakken.
. Als je dit nooit gedaan hebt, laat het dan voordoen door je teamleider.
. Als de blaar onder de nagel zit, altijd een ervaren teamlid er bij roepen.
. Eventueel loszittende nagel vastzetten met een strookje smalle pleister,maar dan niet circulair. 
 
4.  Bloedblaren.
. Een bloedblaar is te herkennen aan de kleur.
  Die is rood of blauw door het bloed dat door het blaarvocht zit.
. Een bloedblaar wordt in principe op dezelfde wijze behandeld als andere blaren met dien verstande dat
  hij niet wordt aangeprikt met een puntschaar maar met een steriele bloedlancet.     
  Dit in verband met het risico dat tegenwoordig aan bloed kleeft.
. Hierbij moeten handschoenen worden gebruikt, tot het moment van afplakken.
. Verder wordt de blaar behandeld zoals bij de andere blaren beschreven. 
 
5.  Open blaar.
. Geeft een wandelaar niet tijdig gehoor aan de waarschuwing van ontstane pijn, dan bestaat de kans dat de
  blaar tijdens het lopen dusdanig beschadigt dat een open wond ontstaat.
. Hierbij moet altijd een ervaren teamlid geraadpleegd worden.
. Let op dat er bij het reinigen van de voet geen wasbenzine in de wond komt.
. Omgeving van de blaar joderen. De wond niet, tenzij anders wordt voorgeschreven.
. Het ervaren teamlid zal de wond aanstippen met zinkzalf, bereid door de apotheker van MCL.
. Vervolgens wordt ere en stukje unitulle gaas op de wond gelegd.
. Het stukje unitulle vastpakken met een in alcohol gedesinfecteerd pincet.
. Daarna afwerken als bij de eerder beschreven gesloten blaren. 
 
6. Geïnfecteerde blaar.
. Een geïnfecteerde blaar is te herkennen aan de donkere omranding en de heftige pijn bij aanraking
. Als dit over het hoofd wordt gezien, is het troebele blaarvocht een indicatie.
. Hierbij altijd assistentie vragen van een ervaren teamlid.
. Een geïnfecteerde blaar wordt in principe op dezelfde wijze behandeld als andere blaren, met dien
  verstande dat hij niet wordt aangeprikt met een puntschaar, maar met een steriele bloedlancet.
  Dit om verspreiding van de infectie te voorkomen.
. Hierbij moeten handschoenen worden gebruikt, tot het moment van afplakken.
. Voor het afplakken kan het ervaren teamlid de blaar uitbruisen met waterstofperoxide.
. Daarna afwerken als bij de eerder beschreven gesloten blaren.
. De wandelaar een briefje meegeven met daarop wie, wat, wanneer heeft gedaan en de wandelaar dringend
  verzoeken, zich bij de volgende post ter controle te melden bij de teamleider. 
 
7. Verwijderen van pleisters,
Zie onderdeel: Verwijderen van
 
8. Prik ongevallen.
Mocht het gebeuren dat je je per ongeluk prikt aan een vuile schaar, prik pen of injectienaald is het
volgende van belang:
. Geen paniek!
. Laat de wond flink uitbloeden.
. Algemeen wondverzorging.
. Meld een prikongeval direct bij de teamleider van de post waar je werkzaam bent.
. Het ongeval moet schriftelijk worden vastgelegd door de groepsleider.
. Is bekend of je eerder bent gevaccineerd tegen hepatitis B meld dit dan.
. De arts zal verder afspraken met je maken over het vervolg. 
 
9. Het gebruik van de injectiespuit en naald.
. Trek de twee los liggende lippen van de verpakking van elkaar zodat de spuit makkelijk uit het hoesje te
  verwijderen is maar haal hem er nog niet uit.
. Neem nu de naald en trek hiervan ook de beide lipjes uit elkaar, zodat het opzetstuk van de naald goed
  vrij ligt.
  De naald verder in de verpakking laten zitten.
  Raak het open liggende gedeelte niet aan.
. Neem de spuit bij het stamper gedeelte uit de verpakking en breng de naald, die nog gedeeltelijk verpakt
  is, aan.
. Verwijder nu de verpakking van de naald.
. Na gebruik de naald, bevestigd aan de spuit, in de naaldencontainer steken en met een draaiende
  beweging de naald van de spuit verwijderen.
  Nooit de naald met de hand van de spuit halen. 
 
10. Het gebruik van de prik pen.
. De pen is steriel verpakt in een papieren hoesje.
. Om prik ongevallen zoveel mogelijk tegen te gaan is het van belang om de prik pen op de juiste wijze
  te gebruiken.
. Scheur het papier in het midden aan beide zijden in en pak de pen aan de scherpe zijde vast (in papier).
  Dit staat aangegeven op het hoesje.
. Verwijder het papier van de stompe zijde van de pen.
. Pak hem nu vast bij de ontblote stompe kant en verwijder het papier van de scherpe kant.
. De pen is nu gereed voor gebruik.
. Ontbloot de pen op het moment dat je hem nodig hebt.
. Leg de pen niet ergens weg.
. Heb je met de pen iets anders aangeraakt dan de blaar, deponeer hem dan in de naaldencontainer en
  neem een nieuwe pen.
. Ook na het aanprikken van de blaar, de pen in de naaldencontainer. 

 Naar boven

Plaats even een reactie als je hier wat aan hebt gehad

Maak jouw eigen website met JouwWeb